Hypnoterapi

Den hypnotiske tilstand kaldes for en tilstand af øget opmærksomhed. Dette fordi man er mere modtagelig for indlæring eller aflæring i hypnose. Det kan sammenlignes med at falde i staver eller at dagdrømme. Tilstanden opleves eksempelvis lige inden du falder i søvn. Mange føler det, som om de bare sidder med lukkede øjne og slapper af, og ellers er helt klar over hvad der sker, og hvad der bliver sagt.


Under hypnose er du fuldstændig afslappet, og dit sind er åbent. I denne tilstand, hvor dit sind er åbent og meget modtageligt over for positiv forandring, kan mange problemer løses med meget gode resultater.


Du kommer i direkte kontakt med din underbevidsthed, og derfor er behandlingsforløbene i hypnoterapi oftest meget korte. Det vil sige at langt de fleste problematikker eller negative mønstre, løses/bearbejdes på mellem 1 og 5 behandlinger. Og forandringerne er varige!


Der er mange teorier om underbevidstheden. Når en ting er indlært, vil den lagres i underbevidstheden, som så sørger for, at man kan gøre ting uden at tænke over det. Det er temmelig praktisk når det drejer sig om at gå, cykle eller lignende, men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis det, vi har indlært skaber problemer i vores daglige liv. Det kan eksempelvis være lavt selvværd, angst, fobier eller lignende. Man mener at underbevidstheden styrer op mod 90% af de ting, vi foretager os.


Måske er din præstationsangst er opstået pga. en dårlig oplevelse i barndommen eksempelvis i børnehaven eller skolen. Og måske er du i virkeligheden bange for intimitet, eller mangler tryghed, eller du er ulykkelig og derfor overspiser du. Det kan være din angst er opstået pga. et tidligere forhold, der ikke var godt for dig. Vi ryger, spiser og drikker også alle på en følelse. Måske startede du med at ryge, for at være en del af fællesskabet eller fordi du var usikker og forsøgte at se sej ud med en smøg. Og måske drikker du, for at fortrænge nogle oplevelser eller fordi der er følelser du har svært ved at forholde dig til. Det er vigtigt at finde frem til årsagen til dit problem, for at kunne løse det, og ofte er 1 - 4/5 gange i hypnoterapi nok, for at hjælpe dig.

Ofte kan man ikke huske, hvad der har fremkaldt tilstanden, men i den hypnotiske tilstand er der adgang til fortrængte oplevelser.

Hvordan foregår en behandling?

Inden hypnosen/hypnoterapien påbegyndes, taler vi om, hvad du ønsker at få behandlet. Det er en afklarende samtale, hvor jeg spørger tæt ind til de ting, jeg har behov for at vide, for at kunne give dig den bedst mulige behandling. Den indledende og afklarende samtale, er meget vigtig for resultatet af hypnosen. Derfor bruges der op til en time på denne samtale.


Den afklarende samtale er utroligt vigtig, da det som oftest er her, vi finder frem til årsagerne til dit problem. Derfor er denne del af samtaleterapien utrolig betydningsfuld, da det allerede er her, du vil begynde at fokusere på målet og tænke i den rigtige retning!


Under den indledende og afklarende samtale, bliver der måske stillet spørgsmål, der kommer "meget tæt på". Dette er for at komme ind til sagens kerne og finde ud af, hvilke følelser, der er forbundet med din tilstand. Efter den indledende samtale, sætter du dig godt til rette, og får tilbudt et tæppe. Derefter guides du ind i en behagelig og afslappet trancetilstand, hvor vi i fællesskab arbejder målrettet med problemet.


I hypnosen er der adgang til dine fortrængte oplevelser og følelser. Derfor er det meget vigtigt at du har fuld tillid til din terapeut.

Når vi har fundet årsagen (kilden), kan vi i samarbejde gå ind og bearbejde den og få de negative følelser bearbejdet/ændret og ud af din krop. Du mærker simpelthen ikke de negative følelser/angsten osv. mere. Og vi bliver ved til de er væk.


Efter hypnosen runder vi af, og sikrer at du er veltilpas og klar, inden du går herfra.


Det hypnotiske mindset

Det hypnotiske mindset er en grundlæggende attitude, klienterne opfordres til at have gennem hele terapien, og også når de forlader sessionen.

  • Vær motiveret for at blive hypnotiseret
  • Tro på dine egne evner til at reagere
  • Vær optimistisk omkring processen
  • Forvent at du reagerer automatisk på suggestionerne.