Stress

Stress er et alarmberedskab kroppen kommer i, når der er en ubalance mellem det vi kan, formår, har lyst til eller ønsker os, og de krav der stilles til os. Kroppen reagerer på samme måde ved psykisk eller fysisk stress, og skelner ikke mellem de to tilstande af stress. Denne tilstand "alarmberedskabet" er en helt naturlig og sund reaktion, men stress-tilstanden er hård ved kroppen og vedvarende stress er meget usundt.


Stress er de forandringer, der sker i kroppen og i hjernen, når vi belastes indefra af vores følelser og tanker, eller udefra f.eks. pga. arbejdet eller andre ydre omstændigheder som f.eks. et presset familieliv eller sygdom eller lignende.  Forandringerne skyldes stress-hormoner, som udløses når vi er pressede og det kan både give depression og andre alvorlige sygdomme.


Årsagen til stress

Stress er ofte koblet til arbejdspladsen, men forholdet til bekendte, venner og familien kan også være så stressende at det kan medføre sygdom. For at klare stressede situationer skal hormonsystemet og nervesystemet samarbejde. Når du udsættes for stress så reagerer dit sympatiske nervesystem med at klargøre din krop, så du fysisk bliver i stand til at klare mere end normalt. Adrenalin bliver sendt ud i blodet. Så reagerer hormonsystemet og binyrebarken sender cortisol ud i kroppen. Adrenalin og cortisol er stresshormoner, men stofferne er nødvendige for at vi kan overleve. Modsat andre hormoner frigives adrenalin ved direkte påvirkning fra hjernen.
Binyremarven udskiller adrenalin, som bevæger sig rundt i blodet og hjælper det autonome nervesystem med klargøringen til kamp eller flugt. Dette får hjertet til at banke, blodtrykket stiger, sanserne skærpes og leveren udsender fedtstoffer og sukker, der hurtigt optages af musklerne, så de er parate til at forsvare sig eller flygte. Binyrebarken udskiller cortisol der virker på flere organsystemer og har den samme effekt som adrenalinen. Hormonet cortisol er livsvigtigt, uden det ville vi ikke overleve at blive såret eller at blive opereret. Men i store mængder er det ikke godt.


Symptomer på stress

Stress påvirker hele kroppen og giver både psykiske og fysiske symptomer. Nogen bemærker først de psykiske symptomer som eksempelvis hukommelsesproblemer, rastløshed, irritabilitet, søvnløshed og måske lavt selvværd. Andre mærker først de fysiske symptomer som eksempelvis træthed, hjertebanken, smerter, og maveproblemer, Depressioner ses desværre ofte som en følge af stress. Nogen taler om "udbrændthed", som er en udmattelses depression med de stresssymptomer der hører til der.


Stress er noget, der kan ramme alle.


Hvorfor bliver man syg af stress?

Den positive eller naturlige stress er beregnet til at gøre kroppen parat til at løse et forstående problem og så slappe af bagefter. Eksempler på positive stres kunne være en eksamen, en særlig vigtig præsentation på arbejdet eller det afgørende håndboldmesterskab. Den slags stress får dig til at yde dit bedste og er fordrende for din udvikling som menneske. Problemerne opstår, hvis du har en stresset hverdag, så får kroppen ikke tid til at finde tilbage til sin normaltilstand og hvis der fortsat er mange stresshormoner i blodet, så kan kroppen til sidst ikke klare det mere. For store mængder af cortisol og adrenalin giver forhøjet blodtryk, som så kan blive til andre alvorlige sygdomme. Cortisol hæmmer immunforsvaret så man oftere bliver syg og det bliver svært at klare små infektioner og bekæmpe bakterier, når man er stresset. Og den del af hjernen, der regulerer udskillelsen af cortisol, kan heller ikke tåle en vedvarende påvirkning, og dermed kan hjernen blive skadet. Den del af hjernen tager sig også af hukommelsen og indlæringen.


Konsekvenser af stress

Ca. 1 ud af 5 oplever på et tidspunkt i deres liv stress i sådan en grad, at det kræver behandling/handling.


Stress øger blandt andet risikoen for forhøjet blodtryk, hvilket kan føre til alvorlige hjerte- og kredsløbssygdomme. Stresshormonerne øger endvidere risikoen for blodpropper, åreforkalkning og hjertesvigt. Migræne og andre smerter i kroppen, forværres også ved stress.

Hvordan behandler vi stress med hypnose og hypnoterapi?

Med hypnose og hypnoterapi finder vi frem til årsagerne til din stress og bearbejder dem. Vi styrker også dit selvværd.