Kranio-sakral terapi

Kraniosakral terapi (KST) har til formål at løsne spændinger og skævheder, der belaster kroppen og centralnervesystemet.


KST er en behandlingsform, hvor man anvender meget blide tryk på knoglerne og leddene i kraniet, ansigtet, på rygsøjlen, korsbenet og i resten af kroppen.


Det er en blid og nænsom behandlingsform, der samtidig er meget dybdegående, idet der frigøres spændinger, smerter, låsninger og ubalancer både nye og ældre. Således hjælper og påvirker det kroppen til at påbegynde sin egen heling mod den oprindelige balance.


Årsager og sammenhænge

Problemer kan stamme fra fødslen, trafikuheld, fald, slag, stød mod hovedet, ryg, korsben og haleben, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, stress, længerevarende medicinforbrug, misbrug osv.

Med KST arbejdes der med knogler, membraner (bl.a. hjernehinder), hjernevæske, muskler, bindevæv og organer. Det har som følge heraf indflydelse på nerve-, hormon- og immunsystemet og har dermed en effekt på hele kroppen.
Behandlingen sætter kroppen i en tilstand af ro, der giver mulighed for forandring.


Nerver

Centralnervesystemet (CNS) består af hjernen og rygmarven og strækker sig dermed fra hovedet til korsbenet. Det er omgivet af hjerne- og rygmarvshinder og cerebrospinal væske, der tilsammen bl.a. beskytter og forsyner CNS med næring. Nerverne forlader rygsøjlen i bundter mellem hver hvirvel og fortsætter ud til deres respektive bestemmelsessted i kroppen.

Nerverne er kroppens kommunikationssystem, der sørger for beskeder fra kroppen til hjernen, som herefter registrerer og bearbejder beskederne, hvorefter den vurderer omfanget, og der sendes besked tilbage til kroppen - igen via nervetråde - om hvilken og hvor omfattende reaktion, den oprindelige impuls skal afstedkomme.

Dette gælder alle impulser, der registreres i kroppen. Herunder fx smerte, varme / kulde, alle leddenes stillinger, de enkelte musklers spændingstilstand, velbehag/ubehag, sult, tissetrang osv.

Efter bearbejdning af disse impulser vurderer hjernen, hvordan du skal reagere: trække dig væk, nærme dig, spise, ændre stilling osv.

En impuls kan både starte ude i kroppen og som en "fejlimpuls" langs selve nerven (f.eks. fantom smerter). Det betyder, at en ubalance hvor som helst i kroppen, kan medføre smerter, uhensigtsmæssige skævheder eller kompensationer.

Det er blandt andet disse skævheder og ubalancer, der kan rettes op på vha. kraniosakral terapien, da vi arbejder med både centralnervesystemet og resten af kroppen og altså kan påvirke kroppen, der hvor problemet er opstået, samtidig med at forholdene for CNS normaliseres langs hele rygsøjlen og i kraniet.

Herved startes en proces, hvor hele systemet påbegynder sin egen heling.


Hjerne- og rygmarvshinder

Hjernen og rygmarven er omgivet af en lang, stærk sammenhængende bindevævsmembran, der betegnes som rygmarvs- og hjernehinder. Den er fastgjort på indersiden af rygmarvskanalen og kraniet. Er der en stramning eller låsning et sted i dette system, vil resten også påvirkes - som at trække i den ene ende af en elastik, og derved få en øget spænding i den anden ende.

Samme hinde adskiller højre og venstre hjernehalvdel som et lodret sejl kaldet Falx Cerebri. Den starter bag næseroden og fortsætter hele vejen gennem storhjernen - Cerebrum - om til baghovedet, hvor den deler sig i tre. Her adskiller den storhjernen og lillehjernen - Cerebellum - med to hinder - Tentorium - der ligger skråt i retning mod hver skulder. Den tredje hinde - Falx Cerebelli - deler lillehjernen i en højre og venstre del.

Disse membraners spændingstilstand er af afgørende betydning for den rytme, hvormed hjernevæsken pumpes rundt til hjerne og rygmarv og for alle de omgivende knoglers bevægelighed. Dermed påvirkes vores almenbefindende både generelt og lokalt.
Hjernevæsken produceres i nogle hulrum i hjernen, kaldet ventrikler og pumpes rundt i varierende rytmer - KST-rytmen - afhængigt af vores aktivitetsniveau.

Det er blandt andet denne rytme, og spændingstilstanden i membranerne, der påvirkes og normaliseres ved hjælp af KranioSakral Terapi.


Det handler mindre om behandlingsmetoden - mere om tilgangen til det enkelte menneske.

Hvad og hvordan?

Fra vi fødes og bliver klemt går det "slag i slag". Vi falder, slår hovedet, bliver påkørt og får piskesmæld. Kroppen spændes op. Kraniets membraner krymper eller knoglerne forskubbes og hjernens funktioner begrænses - eller Nervus Vagus sætter sig i klemme.

Her anvendes KST til afhjælpning af:

 • Hovedpine
 • Migræne
 • Piskesmæld
 • Dårlig koncentration
 • Damp
 • Kolik
 • Fordøjelses besvær
 • Indlæringsproblemer
 • Motoriske problemer
 • Spændinger i kroppen
 • Bidfunktionsproblemer
 • Hyperaktivitet
 • Psykiske problemer
 • Ryg og nakke problemer

Ved skavanker som følge af stress belastninger. 


Stress er hyppigste årsag til, at vi ikke fungerer optimalt. Stress påvirker de centrale hjernecentre, der styrer både krop og psyke. Hvis man er syg, kan stress endda forsinke og ligefrem forhindre helbredelse. Her anvendes KranioSakral Terapi til afhjælpning af:

 • Angst
 • Dårlig fordøjelse
 • Hjertebanken
 • Hæmorroider
 • Koncentrationsbesvær
 • Maveproblemer
 • Nakke og rygsmerter
 • Skuldersmerter
 • Spændte muskler
 • Allergi
 • Astma
 • Glemsomhed
 • Hovedpine
 • Migræne
 • Søvnløshed
 • Højt blodtryk
 • Let til gråd
 • Mavesår
 • Nervøsitet
 • Skæren tænder
 • Svimmelhed
 • Depression
 • Halsbrand
 • Hudproblemer
 • Irritabilitet
 • Mareridt
 • Menstruationssmerter
 • Rastløshed
 • Spiser for meget
 • Træthed

Hvordan foregår en behandling?

En behandling foregår typisk ved at man ligger på briksen, på ryggen, fuldt påklædt og evt. med et tæppe over sig. I nogle tilfælde vil man blive bedt om at bevæge benene roligt og langsomt, i de tilfælde bliver man instrueret i hvordan. 

Spædbørn kan desuden behandles mens de dier.

Børn kan behandles siddende, hvis de har det bedst med det.