Organmassage

Ved Kraio-Sakral terapi tænkes i helheder. Kroppens knogler og bindevæv rettes og løsnes og gives optimale funktionsbetingelser, men ved eks. skævheder, stress og anden sygdom er organerne også påvirkede.


Ved organmassage løsnes bindevævet omkring kroppens organer, så de kan bevæge sig frit og fungere optimalt. Når kroppens organer ikke kan bevæge sig frit, kan årsagen f.eks. være anspændthed, skævheder, stress, forkert arbejdsstilling, psykiske chok eller operationer. Netop de belastninger, som ofte afhjælpes med en KST behandling. Derfor ligger organmassage behandlingen i en direkte naturlig forlængelse af KST behandlingen.

Maven, leveren og de andre organer bevæger sig 7 gange i minuttet. Hvert organ har sin egen bevægelsesbane.
For at vores organer kan fungere optimalt, må de kunne bevæge sig - de skal alle kunne glide frit i forhold til hinanden i bugen. En del af denne bevægelse skabes via vores vejrtrækning og kroppens bevægelser. Disse 2 faktorer fungerer også som en slags kroppens egen massage af organerne. Vi trækker vejret ca. 24.000 gange dagligt, ved hver indånding presses mellemgulvets muskel Diaphragma som et stempel nedad, og derved ændres bughulens rum. Denne ændring i rummet kan kun ske problemløst, hvis alle bugens organer er "villige" til at glide og således gøre plads for hinanden. F.eks bevæger nyrerne sig 3 cm ved hver vejrtrækning.
Man kan med andre ord sige, at en del af organernes funktion faktisk ligger i denne bevægelse - ændres bevægelsen, ændres funktionen!

unsplash