Angst

Angst kan opstå i mange forskellige situationer, alt efter hvad en person er bange for. Det kan være sociale sammenhænge, ved forskellige præstationer/eksamen, under flyveture og meget andet, som kan udmønte sig i pludselig og overvældende følelse af angst i hele kroppen eller den mere generelle følelse af, utryghed, angst for at blive syg osv.

Man kan have følelsen af, slet ikke at kunne styre det, der sker. Kroppen, tankerne og følelserne reagerer underligt på noget, der egentlig er ganske almindeligt.


Det der sker er, at den bevidste, logisk rationelle del af hjernen opfatter, at der sker noget uhensigtsmæssigt, den ikke kan gøre noget ved.

Den del af hjernen, der forårsager problemet, er den underbevidste eller ubevidste del, som er mere følelsesmæssigt betonet.

Årsagen til, at hjernen reagerer som den gør, er både logisk og rationel: På et tidspunkt har den underbevidste del af hjernen fået den idé, at den skal beskytte dig imod en bestemt ting. Underbevidstheden har kontrol over det autonome nervesystem, som styrer alle processer i kroppen bl.a. styring af hjerteslag, øjenbevægelser, åndedræt, fordøjelse o.a.


Angst har altid en årsag.

Årsagen kan løses og opløses.


Angst opstår altid af en årsag. Det kan være et forhold til en kæreste eller mand, der ikke var godt for dig. Den kan komme af den måde du er blevet opdraget på, eller nogle dårlige oplevelser du har haft for længe siden. Måske har du oplevet at være i et lokale og pludselig få kvalme, og det er så blevet lagret i din underbevidsthed, og pludselig en dag oplever du et angstanfald fordi du er i et lukket rum eller sammen med mange mennesker eller lignende.

“Nature has given us all the pieces required to achieve exceptional wellness and health, but has left it to us to put these pieces together.”—Diane McLaren

Smerter

Du kommer til at lære meget under dette arbejde, frem mod at fjerne eller kraftigt formindske dit fysiske ubehag som vil sprede sig positivt til andre områder af dit liv, som også vil blive positivt forandret. At du er opgivet af alle smerteklinikker i Dk. og i udlandet har ingen betydning.


Hypnose mod smerter

Når vi, med hypnose og hypnoterapi, kan arbejde så effektivt med smerter, så skyldes det bl.a. at mange smerter er psykosomatiske eller helt unødvendige for os at have. I et hypnoterapeutisk forløb vil du bl.a. lære hvordan du selv kan skrue ned for din smerte og du vil komme igennem en dybdegående proces, hvor vi arbejder med de underlæggende følelser der gør, at du har ondt.

Dette kan typisk være angst/uro/stress, vrede eller skyldfølelse. 

unsplash